Natuurbehoud in eigen land: Natuurreservaat De Zegge

 

 

Ook in eigen land wil de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (Zoo Antwerpen en Planckendael) een verschil maken. Sinds 1952 beheren we het natuurreservaat 'De Zegge': een kwetsbaar paradijs voor zeldzame planten, vogels, amfibieën en reptielen, en één van de weinige plaatsen in België waar u nog een unieke moerashabitat vindt.

Geels Gebroekt

Het natuurgebied De Zegge (111 ha) - dat zijn naam dankt aan de verschillende soorten zeggen die hier welig tieren -  vormt samen met het Vlaams natuurreservaat “De Mosselgoren” het laatste overblijfsel van het Geels Gebroekt (ca. 500 ha). Dit voormalig laagveenmoeras in het vroegere overstromingsgebied van de Kleine Nete verdween eind jaren vijftig bijna volledig als gevolg van moderne landbouwtechnieken. Op een klein stukje na dat door de toenmalige directeur van Zoo Antwerpen werd aangekocht namens de KMDA en daardoor behoed werd voor de ondergang.
 

Unieke fauna en flora

In De Zegge groeien niet minder dan 24 plantensoorten die vermeld staan in de Rode lijst van planten van het Vlaams Instituut voor natuur- en bosonderzoek. Ook tal van bedreigde vogelsoorten vinden hier hun stekje. Zo zijn de waterral, aalscholver, blauwe reiger, dodaars en ijsvogel jaarlijkse broedvogels. Het natuurreservaat herbergt ook de enige populatie ringslangen van Vlaanderen. 
 

Meer informatie over De Zegge? 

Neem contact op met Bert Veris, conservator van natuurreservaat De Zegge | E-mail: Bert.veris@kmda.org | Tel.: 0476/32.45.52