Project BioBrasil (Brazilië)

In de Atlantische kustwouden van Zuid-Bahia (Brazilië) loopt sinds 2002 het project BioBrasil. Door de verdwijning en de versnippering van hun leefgebied wordt het voorbestaan van de goudkopleeuwaapjes bedreigd. Hun verdwijning zou niet alleen een ramp zijn voor de dieren zelf, maar ook voor deze groene long: de aapjes verspreiden de zaden van meer dan twintig boomsoorten in het woud! Om de overleving van de soort op lange termijn veilig te stellen is samenwerking met lokale gemeenschappen cruciaal, evenals de ontwikkeling van duurzame vormen van landbeheer die de overlevingskansen van de wilde populaties goudkopleeuwapen verzoenen met de economische belangen van de lokale bevolking.

Gedragsobservaties

Met een onderzoeksprogramma dat we uitvoeren in nauwe samenwerking met Braziliaanse universiteiten en natuurbeschermers, beoogt BioBrasil meer inzicht te krijgen in welke factoren een invloed hebben op de overleving en voortplanting van goudkopleeuwapen in versnipperde bossen in de landbouwgebieden. Door een aantal familiegroepen jarenlang achtereen nauwgezet te observeren, verzamelen onze CRC-wetenschappers allerlei nuttige informatie: welke bomen en planten hebben de aapjes nodig om te kunnen overleven? Hoe groot zijn hun familiegroepjes? Hoe gedragen zij zich in het woud? Met die gegevens kunnen wij een doeltreffende strategie ontwikkelen om de goudkopleeuwaapjes te beschermen en hun overleving op lange termijn veilig te stellen, bijvoorbeeld door de opgedane kennis in te zetten om nieuwe stukken bos aan te planten. 

ZOO Natuurlijk!

Het "ZOO Natuurlijk" fonds voor natuurbehoud is in het leven is geroepen om onze natuurbeschermingsprojecten in Kameroen en Brazilië te steunen. Naast onze eigen projecten en ons wetenschappelijk onderzoek, verleent de KMDA ook directe steun aan projecten die gecoördineerd worden door andere dierentuinen en natuurbeschermings-organisaties. Deze projecten worden in samenspraak met de curatoren en de biologen van de Zoo geselecteerd op basis van hun kwaliteit en maximale impact.