Projet Grands Singes (Kameroen)

Bijna alle soorten mensapen zijn bedreigde diersoorten. Gorilla’s, orang-oetans, chimpansees, bonobo’s en 16 soorten gibbons hebben dringend onze hulp nodig. Hun natuurlijk leefgebied – de tropische regenwouden – wordt niet alleen steeds kleiner door de landbouw en houtproductie, ook de jacht en handel in apenvlees vormen een ernstige bedreiging.

Woudvlees

Al meer dan 20 jaar zet de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (ZOO Antwerpen en Planckendael) zich in voor de mensapen in de natuur. Het ‘Projet Grands Singes’, dat momenteel in Kameroen loopt, werkt vooral aan de problematiek rond de jacht en handel in "woudvlees", en het zoeken naar alternatieve bronnen van inkomsten voor de lokale bevolking.

Daarnaast onderzoeken de wetenschappers van het CRC ook hoe chimpansees en gorilla’s beïnvloed worden door de jacht en houtkap, en wat deze mensapen minstens nodig hebben om te kunnen overleven in deze wouden.

Dja conservation Project

Projet Grands Singes werkt uiteraard niet alleen. In het Dja Conservation Project - één van de projecten binnen het Projet Grands Singes dat opgericht werd door ons eigen onderzoekscentrum CRC – werken we samen met de London ZOO en Bristol ZOO. We trachten er de 35 dorpsgemeenschappen rond het Dja reservaat in Kameroen bewust te maken van het belang van natuurbehoud. Dat doen we door de dorpelingen een alternatieve broodwinning aan te bieden zoals bijenteelt of het aanplanten van cacaoplantages, om zo de jacht op de mensapen en andere dieren uit de wereld te helpen.

ZOO Natuurlijk!

Het ZOO Natuurlijk fonds voor natuurbehoud is in het leven is geroepen om onze natuurbeschermingsprojecten in Kameroen en Brazilië te steunen. Naast onze eigen veldprojecten en het conservatie-onderzoek verricht door het CRC, verleent de KMDA ook directe steun aan projecten gecoördineerd door andere dierentuinen en natuurbeschermings-organisaties. Deze projecten worden in samenspraak met de curatoren en de biologen van de Zoo geselecteerd op basis van hun kwaliteit en maximale impact.